HVALPENES OPVÆKST

Alle hunde, uanset race, gennemgår de samme udviklingsstadier.
 
Som opdrætter er det vigtigt, at man har indsigt i hundens udviklingsstadier, både fysiske og psykiske.
 
Med denne viden, er man som opdrætter i stand til, at give hvalpene den bedste start på livet, ved at fokusere på hvalpenes behov i forhold til udvikling og alder.

Her kan du læse om hvalpenes opvækst hos os, og hvordan vi gør vores bedste for at stimulere og udvikle hvalpene på bedst mulig måde.

 
 

 

DEN NEONATALE PERIODE
Hvalpene er 1-14 dage gamle.

 

Tæven føder sine hvalpe i hvalpekassen, som er placeret i vores stue. Vi holder nøje opsyn med dem og sørger for, at tæven og hvalpene får fred og ro og ikke forstyrres unødvendigt. Det vil også sige, at denne periode i starten holdes fri for hvalpekøber-besøg. Desuden afskærmes stuen, så de andre hunde i flokken ikke forstyrrer tæven. Efterhånden, når tæven tillader det, kommer de andre hunde tættere på hvalpekassen.
 
Det allervigtigste for hvalpe i denne alder er at sove, die og holde sig varme. Dette opfyldes ved nærkontakt med tæve og søskende. Hvalpene er i denne periode hjælpeløse og fuldstændig afhængige af tæven. De er endnu ikke i stand til at regulere deres kropstemperatur eller eliminering af urin/afførring. 
 
Hvalpene bliver helt fra fødslen dagligt forsigtigt håndteret af os. Hvalpene mærkes med neglelak, så vi kan skelne hvalpene fra hinanden og på den måde holde øje med det enkelte individ og vurdere dets trivsel.
 
Flere undersøgelser har vist, at for meget stress i denne periode, kan have en negativ effekt på hvalpene, samme undersøgelser viser dog også, at milde former for kortvarig stress, rent faktisk kan have gavnlig effekt på det voksne individ og gøre hundene mere tolerante mod stress i deres voksne liv. At "kickstarte" det neurologiske system har også en positiv effekt på en række fysiske områder såsom hurtigere udvikling af bevægelsesmønstre og hurtigere modning af nervesystemet.
Af den grund udfører vi 5 specifikke stimulationsøvelser (motoriske, taktile og thermale) med hvalpene fra de er 3 dage gamle og indtil 16. dagen.
OVERGANGSPERIODEN
Hvalpene er 14-21 dage gamle.
 
Overgangsperioden starter når hvalpenes øjne åbnes og slutter når hvalpene kan høre.

Denne periode er karakteriseret ved, at udviklingen af hvalpens nervesystem fortsætter, den får bedre motorik og sanserne udvikler sig. Hvalpen begynder så småt, at kunne bruge både synet og hørelsen, og desuden udvikles evnen til selv, at kunne eliminere urin og afførring.

Hvalpene bliver i denne uge mere og mere aktive, de begynder at gå istedet for at kravle, de gør, logrer med halen og bliver opmærksomme på deres søskende og legetøjet de har til rådighed.
 
Tæven vil typisk stadig være meget sammen med hvalpene, men er dog ude af hvalpekassen i kortere perioder.
 

 

SOCIALISERINGSPERIODEN
 
Socialiseringsperioden er delt ind i 3 dele - den primære, hvor hvalpene er 3-5 uger, den sekundære, hvor hvalpene er 5-7 uger og den tertiære, hvor hvalpene er fra 7-12 uger.
 
Man har i mange år vidst, at socialiseringsperioden er afgørende for hvalpenes sociale udvikling.
Disse relativt få uger, er de bedste i hele hundens liv til at få den til at acceptere mennesker og andre arter. Hvalpene er meget modtagelige for indlæring af, hvem man kan have tillid til, knytte sociale bånd og relationer til.
 

DEN PRIMÆRE SOCIALISERINGSPERIODE
Hvalpene er 3-5 uger gamle.
 
Denne periode er kendetegnet ved, at hvalpene nu kan se, høre og koordinere deres bevægelser. Hvalpene er nysgerrige, leger med hinanden, undersøger deres omgivelser, og de begynder at sammensætte adfærdsmønstre.
De vil ligeledes forsøge, at forlade deres soveplads, når de vågner og skal besørge.
 

 

Når hvalpene er ca. 3 uger gamle flyttes hvalpekassen ud i køkkenet, hvalpekassen åbnes og hvalpene får et større område at bevæge sig på. Tisse-kassen, som indeholder træpiller, bliver introduceret, og gradvist bliver hvalpene bedre og bedre til at søge hen til tisse-kassen, når de skal besørge.
 
Det er også først i denne periode, at hvalpene introduceres for opblødt hvalpe-tørkost.
 

 

Hvalpene begynder i denne periode, at blive meget opmærksomme på forskellige lyde. Derfor begynder vi den meget vigtige tilvænning til forskellige lyde. Ud over almindelige huslige lyde, som f.eks støvsuger, køkkenlyde, fjernsyn o.lign. spiller vi en lyd-cd med forskellige lyde som fyrværkeri, torden, by-lyde osv.
 
En intensiv tilvænning til forskellige fremmede, venlige mennesker startes. Familie, venner, naboer og hvalpekøbere inviteres, og kommer gerne for at give en hånd med til socialiseringen af hvalpene.
Da vi ikke selv har børn, har vi stor fokus på at få besøg af mange søde børn, så hvalpene også lærer at blive trygge ved børn.
 
I denne periode bliver hvalpene også introduceret for resten af hundeflokken og katten - dog i begrænset omfang og altid under opsyn.
 
Hvalpene bliver mere og mere interesseret i at lege med det forskellige legetøj, de får til rådighed. Det er også i denne periode, at de for første gang bliver introduceret for vildt i form af kaninskind og duevinger.
 
 
Såfremt vejret tillader det, er det sidst i denne periode, at hvalpene får deres debut med at komme udenfor og opleve den store verden med alt, hvad der venter af spændende oplevelser.
Det er helt fantastisk at se, hvorledes de gradvist indtager større og større områder af både terasse og have.
 

 

DEN SEKUNDÆRE SOCIALISERINGSPERIODE
Hvalpene er 5-7 uger gamle
 

Perioden er kendetegnet ved, at hvalpene bliver mere og mere gruppeorienterede. Deres lege bliver voldsommere og afprøvende, og hvalpene lærer bl.a. at mestre bidehæmning og undgå konflikter.

Tæven spiller stadig en vigtig rolle i samværet med hvalpene, bl.a. med at lære hvalpene forbud og respekt.
 
Hvalpenes mentale udvikling er nu også afhængig af miljøets mangfoldighed og flere undersøgelser viser, at jo flere udfordringer, hvalpene har tidligt i livet, des mere stabile individer bliver de som voksne. Netop derfor introduceres hvalpene gradvist for mange forskellige udfordringer, resten af tiden hos os.
 

 

Hvalpene er nu flyttet fra køkkenet og ud i vores baggang. Hvalpekassen erstattes af hundekurve, og hvalpene får meget mere plads til forskellige udfordringer. Desuden er de tættere på døren ud til lufteområdet i haven, så renlighedstræningen kan udvides.
 
Hvalpene fodres 3-4 gange om dagen og dier stadig af og til ved tæven. Sidst i perioden begynder tæven ofte at "rationere" tiden i mælkebaren og bestemmer, hvornår de kan få lov at die.
 
Tæven er stadig meget sammen med hvalpene, dog bliver pauserne fra dem længere.
 
 
Den nære kontakt med os og besøgende fortsætter. Desuden begynder vi at tage hvalpene enkeltvis væk fra flokken, så alle hvalpe oplever individuel opmærksomhed.
 
 
Udover at hvalpene langsomt indtager mere og mere af haven og går på opdagelse i den, så sørger vi også for at de løbende får nye ting, de kan undersøge. Det kan være nyt legetøj, noget der larmer, noget der gynger, noget der vipper osv. Hvalpene elsker at udforske de nye ting og bliver hurtigt trygge ved de nye opgaver.
 
 
I denne periode vil vi ud over den almindelige daglige håndtering, påbegynde tilvænning af pelspleje. I første omgang er det lidt hygge på trimmebordet, hvor hvalpen får lidt mad. Tiden på trimmebordet bliver gradvist udvidet, og når hvalpen er tryg ved at være på bordet, begynder tilvæningen til pelsplejen.
Hvalpene får også klippet negle mange gange i løbet af de første 8 uger.
 
Hvalpene kan efterhånden spise tørkost, uden at det skal være opblødt. Dette giver muligheder for at aktivere dem på forskellig måde, både med søgning af mad på græsplænen, men også lidt problemløsning i form af mad i aktivitetslegetøj.
 

 

Sidst i perioden lader vi hvalpene træffe søde og venlige fremmede hunde. På denne måde lærer de, dels at der findes hunde med et anderledes udseende end det de er vant til, men også at omgås fremmede hunde på en fornuftig måde.
 
Det er også sidst i perioden, at vi begynder at tage dem med på små ture i bilen, dels for at vænne dem til bilkørsel men også for, at de kommer ud og oplever fremmede steder.
 

 

DEN TERTIÆRE SOCIALISERINGSPERIODE
Hvalpene er 7-12 uger gamle

I denne periode er hvalpene nysgerrige, åbne og initiativrige. De begynder at lære af deres erfaringer, det vil sige, at de oplevelser, de har i denne periode, vil blive til varige erindringsbilleder.

Fra 7. til 8. uge sker der rigtig mange ting for vores hvalpe. Udover at den vigtige socialisering og miljøtræning fortsætter, så er der mange ting, der skal gøres inden, at hvalpene flytter hjemmefra - 8 uger gamle.

Når hvalpene ca. er 7 uger gamle, bliver de hvalpetestet, og deres eksteriøre potentiale vurderes. Ved hjælp af resultatet af hvalpetesten, samt vores egne observationer, bliver hvalpene fordelt til de familer, hvor de passer bedst ind. I fordelingen bliver der taget hensyn til, hvad familien skal bruge hvalpen til. Det vil sige, at den endelige fordeling af hvalpene først bliver lavet ca. en uges tid før, at hvalpene rejser hjemmefra.

I samme uge skal hvalpene også chipmærkes og til dyrlægen for at blive vaccineret og gennemgå et sundhedstjek.
 

 

I et par tilfælde har hvalpekøberne ikke haft mulighed for at afhente hvalpen ved 8 ugers alderen, og vi har passet hvalpen indtil afhentning var mulig. Da vi har meget fokus på socialiseringen af vores hvalpe, fortsatte socialiseringen selvfølgelig på samme niveau, som vi forventer, at vore hvalpekøbere fortsætter efter overtagelse af hvalpen.
 
Hvalpene har brug for individuelle oplevelser i form af socialisering og miljøtræning. For at synliggøre vigtigheden af ovennævnte, udleverer vi ved afhentning af hvalpene, et socialiseringsskema, som gerne skulle motivere de nye ejere til at fortsætte den vigtige træning.
 
 
Som opdrætter vil vi gøre alt for, at vores hvalpe skal få den bedste start på livet. Tiden, vi har investeret i hvalpenes første 8 uger, er en god investering for hundens fremtidige liv.
 
Men, at vi gør et stort arbejde i hvalpenes første 8 uger er ikke nok for, at hvalpen udvikler sig til en stabil og mental sund hund. Det kræver efterfølgende, at hvalpekøberen følger op på både socialisering og miljøtræning.
 
Man kan beskrive det således:
Som opdrætter bygger vi et solidt og stærkt fundament, men selve huset skal hvalpekøberen selv bygge, og de har dermed stor indflydelse på, hvordan det færdige resultat bliver.