TANKERNE BAG VORES OPDRÆT

Der er ingen tvivl om, at opdrætteren har en meget stor indflydelse på kvaliteten af et hvalpekuld.

Udvælgelsen af avlsdyr, korrekt behandling af tæve og hvalpe, samt god opfølgning vil være afgørende for, om hvalpene udvikler sig til harmoniske og velfungerende hunde.


Uanset hvor du som hvalpekøber, beslutter at købe en hvalp - er det vigtigt, at du sætter krav til din opdrætter.
Krav, der har betydning for, hvordan din hund udvikler sig som voksen
!

Læs herunder hvordan vi, som opdrætter tager ansvar for det afkom vi opdrætter.
Vi har følgende fokuspunkter: ARV, MILJØ, FORMIDLING & EVALUERING.

 
ARV
 
Inden vores tæver indgår i avl vurderes de på flere områder for at sikre, at de er egnede til at videregive deres gener. Følgende faktorer er med i vores overvejelser før en hund tages i avl: sundhed, temperament, arbejdsegenskaber og eksteriør.
 
 

 

Vores hunde er røntgenfotograferede på hofter og albuer, samt øjenlyst, og resultaterne er registreret i Dansk Kennel Klub. Desuden er hundenes DNA status for GR-PRA1 og GR-PRA2 kendt.
Vi overholder ikke bare DKK’s avlsrestriktioner, men også DKK og DRK's etiske anbefalinger og Dansk Retriever Klub's avlsanbefalinger og går ikke på kompromis med sundheden.

Temperamentet på hundene er også en særdeles vigtig faktor for os. En golden retriever skal være venlig, imødekommende og tillidsfuld. Desuden er det vigtigt for os, at vores hunde er trænbare og i besiddelse af medfødte anlæg for at apportere.
Vores hunde bliver trænet i almindelig lydighed og apporteringstræning.

Den sidste og ikke mindst vigtige faktor, der hører med til vurderingen af vores avlshunde, er, om hunden er racetypisk eksteriørmæssigt. Den eksteriørmæssige vurdering er i bund og grund kravet om en sund konstruktion af hunden. En sund og velafbalanceret konstruktion betyder, at hunden bevæger sig på bedst mulig måde og derved undgår unødvendig slitage. Herved minimeres også risikoen for gigtforandringer.
Vi deltager ofte på udstillinger med vores hunde.

Vi bestræber os på at vælge avlshanner ud fra samme kriterier, som vi stiller til vores tæver.

MILJØ

Hvalpenes tidlige erfaringer påvirker i høj grad, hvordan de bliver som voksen.
Utallige undersøgelser har vist, at hvalpe som ikke får tilstrækkelig miljøtræning og socialisering i en ung alder, ofte vil få problemer senere i livet.

 

 

Vi forsøger, at give vores hvalpe den bedste start med tæt menneskekontakt og passende udfordringer, så de kan indtage den store verden med mod på livet.

Vores hvalpe bor – ligesom vores voksne hunde – inde i huset hos os. Her vil de være en del af vores hverdag med alt, hvad det indebærer af huslige lyde, kontakt med kendte og fremmede mennesker i alle aldre, pelspleje/negleklip, samvær med vores dejlige hundeflok og ikke mindst katten i huset. Desuden tilvænnes hvalpene fremmede lyde, såsom fyrværkeri, skud og torden via en lyd-cd.

Inden hvalpene forlader os, har de også været med på flere køreture i bilen, besøgt dyrehospitalet, været med på skovtur og blevet introduceret for vildt.

 

 

Selvom vi har gjort et stort arbejde med socialisering af hvalpene, er det vigtigt, at hvalpekøberne fortsætter socialiseringen.Ved afhentning af hvalpen udleveres et socialiseringsskema til brug ved videre miljøtræning og socialisering af hvalpene.

Vi anbefaler, at hvalp og ejer deltager i egnet hvalpemotivationskursus, også selvom hvalpekøberne har mange års erfaring med træning af hunde.

 

 

FORMIDLING

At sælge en hvalp, er for os en tillidssag. Det er meget vigtigt for os, at vi føler, at hvalpene kommer til den rette familie.
Det første besøg som hvalpekøber hos os, vil typisk afdække, hvilke ønsker og forventninger familien har til deres kommende hund og klarlægge, om det er krav, vi kan honoreres. Jo bedre familiens behov afdækkes, des lettere er det, at finde den bedst egnede hvalp i flokken.

At vælge den rette hvalp er derfor ikke hvalpekøbernes arbejde. Det er os som opdrættere, der i mange uger har fulgt hvalpene, og kender deres personlighed og potentiale, så derfor er det også vores ansvar, at matche hvalpen til den rette familie.

Hvalpene bliver ved 7 ugers alderen hvalpetestet. Resultatet heraf, sammenholdt med vores erfaring og viden om hvalpene, gør os i stand til at finde den rette familie til den enkelte hvalp.
Hvalpetesten benyttes også til at afdække hver enkelt hvalps stærke og mindre stærke sider. Med denne viden bliver testen også brugt til at vejlede de nye ejere, så vi sikrer den bedst mulige start på livet i den nye familie.

Vi forventer, at hvalpekøberne kommer på besøg flere gange i løbet af de 8 uger, vi har hvalpene.
Allerede ved et af de første besøg hos os, udleveres en udførlig hvalpe-mappe til de kommende hvalpekøbere. I mappen findes mange gode råd, lige fra hvad man gør, når man kommer hjem med det nye familiemedlem, oplysninger om fodring, aktivering, motionering af hvalpen til løsning af diverse problemer.
Med både besøg og hvalpe-mappe og efterfølgende vejledning, ønsker vi at bidrage til, at hvalpekøberne får forståelse, indsigt og respekt for hunden og dens adfærd.

Efter afhentning af hvalpen, står vi selvfølgelig altid til rådighed, hvis der efterfølgende opstår spørgsmål eller problemer.
Ligeledes vil vi også kunne vejlede og hjælpe i forhold til pelspleje/trimning, almindelig lydighedstræning og udstillingstræning.

 

 

EVALUERING

Vi evaluerer vores opdræt og benytter både den fysiske og mentale sundhedsstatus,
til at forbedre vores opdræt i fremtiden.

For os er det at lave et kuld hvalpe en unik oplevelse. Hver gang er det nye personligheder, der gennemgår en utrolig udvikling på de 8 uger, de er hos os. Der følger mange glæder, men også bekymringer og tanker om de enkelte hvalpe, der skal begå sig hos en ny familie.
Derfor sætter vi stor pris på tilbagemeldinger fra vores hvalpekøbere. Det er denne viden om den enkelte hund, der har stor betydning for vores fremtidige opdræt og måden at håndtere vores hvalpe på.

Vi afholder hvalpe-træf, hvor vi samler årets hvalpe. Det er en dag, hvor hvalpekøbere med deres hunde er velkomne. Vi serverer lidt mad og dagen byder på forskellige aktiviteter. Det er sjovt for alle, at se kuldsøskende og meget givende for os som opdrættere at se, hvordan hundene har udviklet sig med hensyn til temperament, arbejdsegenskaber og eksteriør.

Vi kan kun opfordre vores hvalpekøbere til at sundhedsundersøge deres hunde, når de er udvoksede, herunder røntgenfotografering af hofter og albuer og få foretaget en øjenlysning. Vi er til enhver tid, klar til at vejlede omkring diverse undersøgelser.